Глосарій 

Термін

Визначення

Відходи

Будь-які речовини, матеріали або предмети, які утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання по місцю утворення або виявлення, і від яких їх власник повинен позбавитися шляхом утилізації або видалення 

Видалення відходів

Здійснення операцій з відходами, які не призводять до їх утилізації

Виробник відходів

Фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів 

Державний класифікатор відходів

Перелік кодів і назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різносторонньої і обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, обробку, переробку, знешкодження і видалення відходів

Заготівля відходів як вторинної сировини

Діяльність, пов'язана із збором, купівлею, прийомом, зберіганням, переробкою, перевезенням, реалізацією і постачанням такими відходами переробні підприємства по утилізації, а також надання послуг в цій сфері

Законодавство про відходи

Система норматівно-правових актів, в яку входять закони України «Про охорону довкілля», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про металобрухт», Кодексу України про надра, інші закони і підзаконні акти

Звалище твердих побутових відходів

Об'єкт розміщення відходів, використання яких не передбачається, і на функціонування якого є вирішення органів місцевої самоврядності. Звалище, використання якого не передбачено таким рішенням, називається несанкционірованим

Збір відходів

Діяльність, пов'язана із збором, накопиченням і розміщенням відходів в спеціально відведених місцях або об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації або видалення 

Зберігання відходів

Тимчасове розміщення відходів в спеціально відведених місцях або об'єктах (до їх утилізації або видалення)

Знешкодження відходів

Зменшення або усунення відходів шляхом механічної, физико-хімічної або біологічної обробки

Об'єкти повождення з відходами

Об'єкти, які використовуються для збору, зберігання, обробки, утилізації, видалення, знешкодження і поховання відходів

 Перевезення відходів

Транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць або об'єктів обробки, утилізації або видалення

Переробка відходів

Здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації або видалення

Побутові відходи

Відходи, які утворилися внаслідок діяльності домогосподарств, підприємств, установ і організацій, а також відходи сфери благоустрою населених пунктів і комунального обслуговування населення 

Повождення з побутовими відходами

Дії, направлені на запобігання утворенню побутових відходів, їх збір, перевезення, зберігання, переробку, утилізацію, видалення, знешкодження і схоронення, включаючи контроль за цими операціями і нагляд за місцями видалення

Полігон твердих побутових відходів

Призначений для поховання побутових відходів спеціальний об'єкт

Рідкі побутові відходи

Побутові відходи, які утворюються в не каналізованих будівлях і подібні по структурі і походженню  відходам, які потрапляють в каналізаційні системи домогосподарств

Розміщення відходів

Зберігання або поховання відходів в спеціально відведених для цього місцях або об'єктах 

Скорочення відходів

Спланована серія заходів, направлених на зменшення кількості і шкідливих властивостей відходів і збільшення долі відходів, які можуть бути використані як вторсировина

Сортування твердих побутових відходів

Переробка побутових відходів, яка призводить до утворення складових, які можуть бути використані як вторинна сировина або потребують подальших процедур для їх утилізації або видалення 

Схоронення відходів

Остаточне розміщення відходів при їх видаленні в спеціально відведених місцях або на об'єктах так, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на довкілля і здоров'я людини не перевищував встановлених нормативів

Тверді побутові відходи (ТПВ)

Побутові відходи за винятком рідких побутових відходів

Утилізація відходів

Здійснення операцій з відходами, які надалі дозволяють використовувати відходи як вторинні матеріали або енергетичні ресурси

Наші товари та послуги

Читайте статті

Хмара тегів