Внутрішній екологічний аудит

Внутрішній екологічний аудит

Фахівці нашої компанії надають послуги з екологічного аудиту природоохоронної діяльності всередині підприємства замовника.

Запитати еколога >>

Керівник відділу: Володічева Олена

048 717-37-75
048 717-37-95
050 391-07-30
Замовити

Внутрішній екологічний аудит підприємства являє собою аналіз системи внутрішнього контролю управління процесом виробництва, оцінку слабких сторін і неполадок контрольного устаткування, аналіз ризиків для навколишнього природного і антропогенного середовища з боку підприємства, аналіз і прогноз практичної ефективності внутрішнього екологічного контролю, визначення недоліків системи заходів з охорони навколишнього середовища, представлення звіту про результати екологічного аудиту. На підставі екологічного аудиту проходить планування заходів для усунення виявлених порушень.

У ході екологічного аудиту розглядаються такі проблеми:

Послуга "Внутрішній документальний екологічний аудит"
1 вивчення статутних документів
2 вивчення видів діяльності підприємства, вивчення технологічних регламентів, внутрішніх інструкцій ( в процесі спілкування з технологом, інженером, енергетиком )
3 вивчення матеріально-сировинного балансу ( в процесі спілкування з бухгалтером )
4 на основі отриманої інформації ( пп.2 -3 ) складання можливого переліку відходів, які утворюються на підприємстві
5 на основі отриманої інформації ( п.2 ) складання можливого переліку джерел викидів в атмосферу
6 вивчення інвентаризацій відходів та джерел викидів ( за наявності), складання рекомендацій щодо їх коригування
7 перевірка розрахунку екологічного податку та складання рекомендацій щодо його корегування (у разі необхідності ) або оптимізації
8 перевірка заповнення журналу обліку утворення відходів за формою № 1 -ВТ, складання рекомендацій щодо його корегування
9 перевірка заповнення журналів ПОД- 1, ПОД- 2, ПОД- 3, ПОД- 11, ПОД- 12, ПОД- 13, складання рекомендацій щодо їх корегування
10 перевірка наявності та правильність дозвільних документів з екології ( Ліміти та Дозвіл на відходи, Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, Дозвіл на спецводокористування, Державних екологічних експертиз, держ. сан. - епід.експертіз )
11 перевірка статистичних звітів з екології ( № 1- відходи, № 2- ТП (повітря ), № 2- ТП ( водгосп ), № 1 - екологічні витрати )
                                                                                                               
Послуга "Внутрішній комплексний екологічний аудит " це Послуга "Внутрішній документальний екологічний аудит" +
1 огляд території
2 вивчення технологічних процесів і т.д.
3 перевірка кожного об'єкта (цеху, майстерні і т.д.) на предмет дотримання природоохоронного законодавства
4 виявлення забруднень
5 виявлення порушень інструкцій поводження з відходами
6 докладні рекомендації щодо усунення недоліків у сфері екології на підприємстві

  Новини компанії